Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Дерматология. Ценоразпис

Услуга Цена
Дерматологичен преглед
 
30 лв.
Дерматоскопия
Оглед на бенки с дерматоскоп за по-прецизна диагностика на пигментни образувания и профилактика на лак на кожата
10 лв.
Микроскопско изследване на секрет от кожа
Микроскопско изследване на секрет от кожа за установяване на гъбички и бактерии
10 лв.
Изследване на препарат, оцветен по метода на Грам
микроскопско изследване на препарат от кожа за установяване на вида на бактериална инфекция
15 лв.
Културелно изследване на материал от кожа, косми или нокти
Изследване за точното определяне на гъбичните причинители
20 лв.
Взимане на материал за микробиологично изследване 5 лв.
 
Кюртиране на доброкачествени кожни образувания (до 5 броя)
Премахване чрез кюрета на доброкачествени и вирусни образувания по кожата и лигавиците
20 лв.
за 3 броя
Инструментално почистване на хронична язва
Почистване с хирургичен инструмент (кюрета) на дъното на хронична рана
15 лв.
Обезболяване на кожата с крем
Обезболяване на кожата с крем EMLA, съдържащ локални анестетици
10 лв.
Интралезионална анестезия
Инжектиране на обезболяващ разтвор около мястото на манипулацията
10 лв.
Проводна анестезия
Инжектиране на обезболяващ разтвор в областта на нерв, водещо до обезболяване на цялата зона, в която се осъществява манипулацията
20 лв.
Скарификационна алергологична проба (тестуване за чувствителност към медикаменти)
Тест за чувствителност към лекалства при данни за алергия, който се прилага преди инжектиране на лекарства
5 лв.
за медикамент
Хистологично изследване на кожа
Микроскопско изследване на тъканен материал от кожа, взет чрез биопсия, което позволява прецизиране на диагнозата
35 лв.
Интралезионално инжектиране на медикамент (за точка)
Инжектиране на медикамент в областта на болестния процес
10 лв.
Взимане на кръв за изследване
 
5 лв.
Трихограма
Микроскопско изследване на сноп от косми за установяване на естеството на болестния процес
80 лв.