Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Дерматология. Ценоразпис

Услуга Цена
Първичен клиничен преглед
 
35 лв.
Вторичен клиничен преглед
 
20 лв.
Първичен преглед Извънреден
 
45 лв.
Вторичен преглед Извънреден
 
25 лв.
Дерматоскопия
 
10 лв.
Трихограма
 
80 лв.
Културелно микологично изследване
 
20 лв.
Интралезионално инжектиране на медикамент
 
10 лв.
Локално приложена химиотерапия
 
30 лв.
Скарификационна алергологична проба (тестуване за чувствителност към медикаменти)
5 лв.
за медикамент
Взимане на материал за микробиологично изследване
 
8 лв.
Микроскопско изследване
 
15 лв.
Фотодинамична терапия
 
300 лв.
Фототерапия на цяло тяло
 
10 лв.
Локална фототерапия
 
7 лв.
Криотерапия
 
10 лв.
до 3 броя
Криотерапия на брадавици по ходила
 
10 лв.
за 1 брой